Ugniagesių komandos


 

Ugniagesių komandų paskirtis-atlikti pirminius žmonių ir turto gelbėjimo darbus,gaisrų ,avarijų ,stichinių nelaimių metu.Kilus pastato gaisrui kaimo vietovėje  siunčiama 2 arba 3 artimiausios ugniagesių komandos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau -VPGT). 
Ugniagesių komandos siunčiamos į gaisrus pagal patvirtintą pajėgų sutelkimo į gaisrus ir kitus incidentus planą. Likviduojant gaisrus ugniagesių komandos gali būti siunčiamos į kito rajono teritoriją.Į gaisrus ugniagesių komandas siunčia Bendrasis pagalbos centras 112 esantis Vilniuje. Ugniagesių komanda privalo išvykti į gaisrą nuo  pranešimo apie gaisrą per vieną minutę. Ugniagesių komandos darbuotojai pranešimą apie gaisrą gauna mobiliuoju telefono ryšiu.
Gaisruose iki atvyksta VPGT pareigūnai (ar pareigūnas ) ugniagesių komandos darbuotojas vadovauja gaisro likvidavimo darbams. Atvykus VPGT  darbuotojams į incidento vietą - ugniagesių komandų darbuotojai privalo vykdyti jų nurodymus.
Darbo pamaina ugniagesių komandoje  trunka 24 valandas. Vienai pamainai priskiriami 2 darbuotojai. Ugniagesiui -gelbėtojui susirgus arba esant atostogose jį pavaduoja ugniagesių komandos skyrininkas. 
Visi ugniagesių komandų darbuotojai privalo turėti  "C" kategorijos vairuotojo pažymėjimą, turėti ugniagesio-gelbėtojo pažymėjimą.
Puslapis "Ugniagesių komandos" atnaujintas 2016-12-15